You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
Contact Us
Mga numerong maaari ninyong tawagan para sa mga reports, katanungan at reklamo:

Telepono:
(047) 602-1453

Cellphone Nos.
0918-428-4457 (SMART)

Balaybay
0918-2877973 (SMART)


Email Address:
cswd_08@yahoo.com


Maaari din po kayong magsadya sa aming tanggapan.
Castillejos Water District
RHU Compound, Brgy. San Agustin Castillejos, Zambales
Telephone No. (047) 602-1453; 0918-4284457
Email : cswd_08@yahoo.com
Chat With Us !!!